Dipps endret i januar 2022 navn til Manymore.c0m

Dipps ble lansert i 2019 av Skiwo AS. Målet til Skiwo har siden oppstarten vært å støtte frilans oppdragstakere, i et jobbmarked som blir mer fleksibelt og mobilt for hver dag. Visjonen med Dipps var å levere automatiserte og enkle fakturerings- og utbetalingstjenester til frilansere, slik at den enkelte frilanseren kan konsentrere seg om det viktigste, nemlig å utføre jobben.

Denne visjonen videreførs med Manymore.com.

Som en del av vår vekst i markedet, og et behov for å bedre representere våre verdier i vårt arbeid med å gjøre hverdagen enklere for frilansere, ble det bestemt i 2021 at Dipps skulle endre navn til Manymore.

Navneskiftet trådte i kraft 22. januar 2022.

Dipps