Gratis fakturering fra eget firma

For deg som har et enkeltpersonforetak eller AS og ser etter et sikkert og enkelt fakturaprogram uten faste kostnader. Støtter PDF og EHF formater.

Frihet som selvstendig næringsdrivende

Jobb når det passer deg

Det er fullt mulig å være frilanser uten å ha ditt eget firma. Om du vil unngå å håndtere skatt, og heller motta lønn, kan det være at Manymore Lønn er løsningen for deg. Les mer om det her.

Men for noen kan det lønne seg å ha et enkeltpersonforetak (ENK). Har du store kostnader eller gjeld knyttet til virksomheten, vil det utvilsomt lønne seg å fakturere oppdragsgiver fra eget firma. Da får du nemlig skattefradrag for alle kostnader knyttet til virksomheten. Med et ENK regnes du ikke som ansatt og du betaler derfor ikke arbeidsgiveravgift (som regel 14,1% av lønnskostnaden) på penger du tar ut av firmaet.

Baksiden med ENK er at du ikke har krav på de samme godene som en person ansatt i en bedrift eller i eget AS. Sykepenger, dagpenger og omsorgspenger gis nemlig bare til ansatte. Det er fordi disse ordningene i stor grad er finansiert av arbeidsgiveravgiften som betales på ansattes lønn.

Å eie eget firma medfører også en del administrasjon og kostnader knyttet til ting som regnskap, skatter og mva.

Fordeler ved ENK

Lett å etablere enkeltpersonforetak (ENK) i forhold til aksjeselskap.

Du leverer kun en skattemelding fordi du og bedriften regnes som samme skattemessige subjekt.

Du trenger ikke startkapital og å sende inn årsregnskap. De fleste ENK slipper å bruke revisor.

Du kan når som helst ta ut penger til eget bruk, uten at det regnes som lønn eller utbytte.

Hvor mye får jeg utbetalt

Fra faktura til utbetaling*

Bruk slidern (fakturert beløp uten mva) til å beregne hvor mye du får utbetalt*

Eget firma
0.00 kr

Beløp ink. MVA

0.00 kr

MVA (25%)

0.00 kr

Beløp eks. MVA

0.00 kr

Fakturagebyr*

Arbeidsgiveravgift (14.1%)
N/A
0.00 kr

Brutto utbetaling

Skatt (26%)
N/A
0.00 kr

Utbetaling

* Fakturagebyr er 5 kr ved bruk av EHF-fakturaformat

Alt på ett sted

Alle lønnsslipper og fakturaer på ett sted

Vi vil at det skal være enkelt for deg å ha kontroll på frilanser-tilværelsen. Derfor kan du når som helst logge inn på kontoen din på Manymore.com og få full oversikt over alle fakturaene du har sendt.

Du kan sende faktura til både privatpersoner og selskaper, og vi sørger for at fakturaene oppfyller alle lovkrav. Når du utfører en jobb for en kunde kan du også inkludere kostnader, som for eksempel reiserefusjon.

Lønnsslipper genereres for hver lønnsutbetaling som Manymore.com sender deg og skjer vanligvis torsdagen etter mottak av betaling fra din kunde. Velger du å motta lønn vil alle lønnsslippene også være tilgjengelige her.

Lønn vs firma

Hva passer deg best?

Det er opp til deg om du vil motta lønn eller fakturere fra ditt eget firma. Den gode nyheten er at med Manymore.com er det enkelt å bytte mellom de to, så du låser deg ikke til noe.

3 Sentrale spørsmålene du bør stille deg:

  • Er pensjon og sykepenger viktig?

Velger du Manymore Lønn betaler vi arbeidsagiveravgift. Det betyr at du opparbeider deg offentlig tjenestepensjon, og du får sykepenger fra NAV tilsvarende 100% av lønnen din fra dag 17.
Med enkeltpersonforetak (ENK) har du færre sosiale rettigheter. Oppdragsgiver har ikke sykepengeansvar, men du kan tegne frivillig tilleggsforsikring. Frilansere men ENK har ikke krav på pensjonsordning hos oppdragsgiver, men kan tegne egen pensjonsordning. Frilansere har på visse vilkår rett til dagpenger.

  • Har du mange utgifter i jobben?

Kjøper du utstyr til bedriften, som for eksempel anleggsmidler, kan det i et firma utgiftføres, noe som vil redusere skatten din. Hvis dette gjelder deg, burde du tenke på å etablere et ENK og fakturere med Manymore Firma. Du kan også endre fra ENK til AS senere om bedriften din vokser.

Om du har få utgifter er det enkleste å motta lønn med Manymore Lønn.

  • Er du komfortabel med ansvaret?

Med Manymore Lønn får du utbetalt lønn etter skatt, og du slipper å tenke på det administrative arbeidet. Det tar vi oss av. Om du fakturerer via eget firma er du selv ansvarlig for å fakturere, føre regnskap og levere næringsoppgave, eller du må leie inn en regnskapsfører. Med eget firma, vil du også være ansvarlig for å sette av og betale skatt og merverdiavgift.

Fra faktura til utbetaling

Lønn (Frilanser/oppdragstaker)

Eget Firma

Arbeidsgiveravgift

14.1% trukket fra beløp betalt av oppdragsgiver

0%

Offentlig tjenestepensjon
(Folketryden)

Ja

Nei

Obligatorisk tjenestepensjon

Nei

Nei

Sykepenger

100% lønn fra dag 17 fra NAV

80% lønn fra dag 17 fra NAV

Dagpenger ved arbeidsledighet

Ja

Nei

Feriepenger

Nei

Nei

Fakturering
PDF eller EHF format

0 kr

Gratis PDF faktura
5 kr per EHF faktura

Regnskapssystem/regnskapsføring

0 kr

169 – 3500 kr pr mnd*

Næringsoppgave

0 kr

fra 990 kr per år

Fradrag for kostnader og MVA

Nei

Ja

Administrasjon

Ingenting, Manymore fikser alt!

Fakturering, skatt, MVA, regnskapsføring, rapportering til Altinn, reiseregninger, refusjoner, mm

Lønnstjeneste
Honorar til Manymore.com (4,9% av fakturert beløp)

4,9%

N/A

eSignering
Få dokumenter signert digitalt, også med BankID

5 kr uten BankId
15 kr med BankId

5 kr uten BankId
15 kr med BankId

Vanlige spørsmål

Ja, du kan fakturere fra ditt eget firma. Det er ingen faste kostnader. Du betaler et lite gebyr når du sender fakturaer i EHF-format. Se prislisten her

Det er gratis å komme i gang. Er du en frilanser, uten eller med firma, lover vi at du vil like vårt intuitive fakturaprogram – vi støtter PDF- og EHF-fakturaer – og det er ingen faste kostnader. Vi er et norsk firma og har mange selskaper og frilansere som bruker våre tjenester.

Sender du fakturaer i PDF-format fra ditt firma er tjenesten gratis, og kun kr 5 per EHF-faktura. Det er mange som ikke ønsker alt administrativt arbeid som følger med å eie en bedrift. Da fakturerer du dine kunder og får utbetalt lønn fra oss – vi betaler alle skatter og avgifter. Tjenesten koster kun 4,9% av fakturert beløp. Da slipper du å tenke på regnskapsføring, rapportering til Altinn, osv.

Du får utbetalt hele beløpet, minus en liten kostnad når du sender fakturaer i EHF-format. Se prislisten her. Det er ingen faste kostnader.

Når du er lønnsmottaker trenger du bare å forholde deg til Manymore.com. Det å være lønnsmottaker er veldig enkelt og lite stressende. Det er fordi Manymore.com håndterer skatter, avgifter og innrapportering for deg. Du gjør en jobb, fakturerer og får lønn rett inn på konto uten å måtte bekymre deg over administrativt arbeid.

Fakturerer du fra ditt eget firma får du utbetalt hele beløpet fra oss (minus eventuelle kostnader ved å sende fakturaer gjennom systemet). Med eget firma har du ansvar for mange administrative oppgaver som regnskapsføring, rapportering til Altinn, reiseregninger, refusjon osv.

Det er mange fordeler med å være frilanser og mange ser på det som fremtidens arbeidsliv. Noen viktige fordeler er fleksibilitet, muligheten for å tjene en høyere lønn, du er din egen sjef og kan velge hvem du jobber for og at du kan ta på deg ulike oppdrag og bygge ny kompetanse.

En frilanser mottar betaling for enkeltstående oppdrag uten å være fast eller midlertidig ansatt hos den de utfører arbeidet for, men trenger ikke å være selvstendig næringsdrivende. Frilansere som er selvstendig næringsdrivende utfører oppdrag utenfor tjeneste, det vil si at du er din egen sjef. Du utfører arbeidet for egen regning og risiko, og er ikke underlagt en arbeidsgivers instruksjonsmyndighet eller løpende kontroll med arbeidet.

Frilanser som mottar lønn har andre rettigheter og plikter enn selvstendig næringsdrivende. Som lønnsmottaker behøver du ikke organisasjonsnummer. Du har heller ikke krav til å føre regnskap, og vil ikke bli merverdiavgiftspliktig. Som lønnsmottaker mottar du lønn fra oppdragsgiver, leverer skattemelding for arbeidstakere, og har rett til minstefradrag som lønnsmottaker.

Vi lanserte Manymore.com for å gjøre det enklere for frilansere å håndtere det administrative arbeidet, både om du velger å motta lønn fra oss eller bruke vårt intuitive fakturaprogram når du fakturerer dine kunder gjennom ditt firma.

Kom i gang

Det er gratis å komme i gang, og det er heller ingen faste kostnader. Er du frilanser lover vi at du vil like vårt intuitive fakturaprogram – vi støtter PDF- og EHF-fakturaformater.

Lorem ipsum 1 in one month

Read how Porterbuddy managed to become more efficent whilst expanding exponentially.

Rob.B

Lorem ipsum lorem ipsum

Read how Porterbuddy managed to become more efficent whilst expanding exponentially.